แพงพวยฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Catharanthus roseus (L.) G. Don

ชื่อพ้อง :

วงศ์ :

ชื่ออื่น :

ชื่อสามัญ :

ไม้พุ่มขนาดเล็ก สูงประมาณ 1 เมตร มีขนละเอียดประปราย ทุกส่วนมีน้ำยางขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี หรือรูปไข่กลับเล็กน้อย กว้าง 0.6-2.6(-3.5) เซนติเมตร ยาว 1.5-6(-9) เซนติเมตร ปลายใบมนหรือกลมและเป็นติ่งแหลมอ่อน โคนใบมนถึงรูปลิ่ม เส้นใบ 7-10 คู่ ใบบางคล้ายกระดาษ ก้านใบยาว 2-8 มิลลิเมตร ดอกเป็นช่อกระจุก สีขาวสี ชมพูหรือสีแดง มีตาสีม่วงแกมแดง ชมพู หรือเหลือง  ออกที่ปลายยอดและซอกใบ ดอกย่อย  1 หรือ 2 ดอก มีขนละเอียด กลีบเลี้ยงรูปใบหอก กว้าง 0.5-0.7 มิลลิเมตร ยาว 1.5-5 มิลลิเมตร มีขนละเอียด กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด หลอดดอกยาว 2.3-2.9   เซนติเมตร  มีขนละเอียดด้านบนรอบปากและด้านในปลายยอดหลอดดอก เกสรเพศผู้เว้าเป็นคลื่นติดอยู่ที่ปลายยอดหลอดดอก ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 0.4 มิลลิเมตร อับเรณู ยาว 2.6-2.8 มิลลิเมตร พูจานฐานดอกรูปใบหอกยาว 2.3-2.6 มิลลิเมตร รังไข่ มีขนละเอียด ก้านเกสรเพศเมียรวมยอดเกสรเพศเมียเป็นกระจุกแน่น ผล เป็นฝักแฝดแตกแนวเดียว รูปขอบขนานแคบเป็นร่องตามยาว ปลายแหลม มีขนละเอียดประปราย กว้าง 1.5-3.2 มิลลิเมตร ยาว 1.5-2.5 มิลลิเมตร  เมล็ดกว้าง 0.7-1.2 มิลลิเมตร ยาว 1.6-2.1 มิลลิเมตร 

 

ระยะเวลาออกดอกและติดผล : ตลอดปี

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ  และนำมาใช้ทำยา

การกระจายพันธุ์ :  ถิ่นกำเนิดที่หมู่เกาะมาดากัสการ์ นำเข้ามาในประเทศไทย พบในทุกภาคของประเทศ

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด


ภาพอื่นๆแชร์โพสนี้         จำนวนผู้เข้าชม 4666

พรรณไม้อื่นๆกันภัยมหิดล

Afgekia mahidoliae B. L. Burtt & Chermsir.
ขยัน

Bauhinia strychnifolia Craib
แพงพวยฝรั่ง

Catharanthus roseus (L.) G. Don


Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved