คัดเค้าเครือ

ชื่อวิทยาศาสตร์:

Oxyceros horridus Lour.

ชื่อพ้อง :

วงศ์ : RUBIACEAE

ชื่ออื่น : คัดเค้า คัดเค้าหนาม เค็ดเค้า

ชื่อสามัญ :

ไม้รอเลื้อยมีหนาม   ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก  รูปรี กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-12 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ     ดอกเป็นช่อกระจุก ออกที่ซอกใบ ดอกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอ่อน ดอกมีกลิ่นหอมแรงในเวลากลางคืน กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีเขียวอ่อน กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายแยกเป็น 5 กลีบ บานตั้งฉากกับหลอดกลีบดอก เกสรเพศผู้ 5 อัน  ติดบนหลอดกลีบดอก  รังไข่ใต้วงกลีบ ผลมีเนื้อหลายเมล็ด สุกสีดำ

 

ช่วงเวลาออกดอก   เดือนธันวาคม-เมษายน

การกระจายพันธุ์  ถิ่นกำเนิด เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แอฟริกาเขตร้อน 

ประโยชน์   ปลูกเป็นสมุนไพร ไม้ประดับดอกหอม

สรรพคุณ    ตำรายาไทยใช้ ผล ขับประจำเดือน ฟอกเลิด บำรุงเลือด ราก มีรสฝาดเย็น แก้ไข้ ยาพื้นบ้านใช้ใบ แช่น้ำดื่ม แก้ไข้ รากหรือแก่น ฝนน้ำกินแก้ไข้ 

บริเวณที่ปลูก   บริเวณสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติฯ

การขยายพันธุ์  เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง


ภาพอื่นๆแชร์โพสนี้         จำนวนผู้เข้าชม 5756

พรรณไม้อื่นๆกันภัยมหิดล

Afgekia mahidoliae B. L. Burtt & Chermsir.
ขยัน

Bauhinia strychnifolia Craib
แพงพวยฝรั่ง

Catharanthus roseus (L.) G. Don


Suanluang RAMA IX © 2018 | All Rights Reserved