สะเดาปัก

สะเดาปัก  ชื่อวิทยาศาสตร์ Vatica harmandiana Pierre  วงศ์ DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้นไม่ผลัดใบ ขนาดกลาง สูงถึง 15 เมตร  ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบสีน้ำตาลอมเทา  ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2-4 ซม. ยาว 5-15 ซม. โคนใบสอบหรือเบี้ยว ขอบใบเรียบมักเป็นคลื่น ปลายใบเรียวแหลม ใบเกลี้ยงทั้งสองด้าน ด้านบนสีเขียวเข้มเป็นมันวาว เนื้อใบหนา ช่อดอกแบบช่อเชิงลดมีก้านแยกแขนง ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม  กลีบดอก 5 กลีบ ผลเปลือกแข็ง รูปไข่ มี 5 ปีก สั้น 3 ปีก ยาว 2 ปีก เป็นพันธุ์ไม้ไทยหายาก พบกระจายตามเขาหินปูน

continue reading »