วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เชิญร่วมทำบุญตักบาตร ณ สวนหลวง ร.๙

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา ๗.๐๐ น. 

continue reading »