ประกวดราคาปรับปรุงมุมแมกโนเลีย

ด้วยมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มีความประสงค์จะประกวดราคาปรับปรุงมุมแมกโนเลีย ภายในสวนหลวง ร.๙ กำหนดยื่นซองในวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 9.00-11.00 น. ผู้สนใจขอรับเอกสารประมูลราคาได้ที่อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 14-19 มกราคม 2562  โทร. 02-106-2674 โทรสาร 02-328-1392 ในวันและเวลาราชการ 

continue reading »