เดิน-วิ่งในงานพรรรไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27 จัดให้มีงานเดิน-วิ่ง การกุศล 87 พรรษามหาราชา  ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙  

continue reading »