ประมวลภาพงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓

ประมวลภาพงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓  

continue reading »