• งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 25 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2555

  งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 25 วันที่ 1-10 ธันวาคม 2555

  กิจกรรมต่างๆ ภายในงาน                                                                                                       ทำบุญวันที่ 1 ธันวาคม                                                                                                  ร้านจำหน่ายของที่ระลึกในสวน                                                                                                         ร้านจำหน่ายต้นไม้                                                                                                  ร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย                                                                                                            การจัดสวนแนวตั้ง บรรยากาศในงาน                              

  continue reading »

   
   
 • ปฏิทินงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 25

  ปฏิทินงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 25

   

  continue reading »