การแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ สวนหลวง ร.๙

เนื่องในโอกาสวันครบรอบแห่งการที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้รับการทูลเกล้าฯ ถวาย “เหรียญทองชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ” ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๑๐ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และชมรมเรือใบบังคับวิทยุไทยฯ จึงได้จัด งานเทิดพระอัจฉริยะการทรงเรือใบของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ในวันที่ ๑๖-๑๗ ธันวาคม นี้  บริเวณตระพังแก้ว สวนหลวง ร.๙

continue reading »