กฟผ.มอบเงินเพื่อซ่อมแซมอาคารพรรณไม้ในร่ม สวนหลวง ร.๙

คณะผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์และท่านผู้หญิงพึงใจ สินธวานนท์ เพื่อมอบเงินสนับสนุนในการซ่อมแซมอาคารพรรณไม้ในร่ม จำนวนเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งเดิมทางกฟผ.ได้เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการสร้างอาคารพรรณไม้ในร่ม สวนหลวง ร.๙ ครั้งที่เปิดสวนหลวง ร.๙  ขอขอบคุณภาพถ่ายจากคุณสุรีย์ เหมะพรรณ์ คณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙

continue reading »