ระเบียบการขอใช้สถานที่สวนหลวง ร.๙

    

   ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ
หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน
ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้

๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์  (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า)

๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส   ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๑๐๖๒๖๗๔ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้

        ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์                                                                                  ๑,๐๐๐ บาท/ชุด/ครั้ง

        ๒. การถ่ายภาพนิ่ง                                                                                          ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา                         ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล)                   ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๕. การใช้หอรัชมงคล (สัมมนา, รับปริญญาบัตร)                                       ๓๐,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๖. การใช้อาคารถกลพระเกียรติ                                                                  ๒๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

        ๗. เช่ารถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ                                                            ๓๖๐ บาท/รอบ/คัน

        ๘. เช่ารถไฟฟ้า ๖ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ                                                               ๒๕๐ บาท/รอบ/คัน

        ๙. รถบริการรอบสวน (เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๗.๓๐ น.)                      ๑๐  บาท/รอบ/คน

 

*วางเงินค้ำประกันของเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท (กรณีข้อ ๒-๖)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. ๐๒-๑๐๖๒๖๗๔
สำนักงานสวนหลวง ร.๙  โทร. ๐๓-๓๒๘-๑๓๙๕

ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

 

ภาพหอรัชมงคล

 

 

 

Tags: , ,

 
 

About the author

More posts by

 

14 Comments

 • Suanluang Webmaster

  •อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้
  ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์ ๑,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง
  ๒. การถ่ายภาพนิ่ง ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง
  ๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง
  ๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล) ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง
  ๕. การใช้หอรัชมงคล (สัมมนา, รับปริญญาบัตร) ๓๐,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง
  ๖. การใช้อาคารถกลพระเกียรติ ๒๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง
  ๗. เช่ารถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ ๓๖๐ บาท/รอบ/คัน
  ๘. เช่ารถไฟฟ้า ๖ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ ๒๕๐ บาท/รอบ/คัน
  ๙. รถบริการรอบสวน (เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๗.๓๐ น.) ๑๐ บาท/รอบ/คน

   
 • Suanluang Webmaster

  การเช่าแบ่งเป็น 2 ช่วง เช้า 8.00-16.00 น. เย็น 16.00-22.00 น. เลือกได้เฉพาะช่วงใดช่วงหนึ่ง ถ้าต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เบอร์ 02-3281385-86

   
 • Suanluang Webmaster

  เรียน ผู้สนใจ ทางสวนหลวงมีบริการให้เช่าสถานที่ในอาคารถกลพระเกียรติและบริเวณสนามราษฏร์ด้านนอกตรงกระโจมแตรเป็นต้น ทางสวนฯไม่มีบริการจัดงานเลี้ยงต้องจัดหามาเอง ติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เบอร์โทร 02-3281385-86 หรือเข้าไปดูใน web site ของสวนหลวง หัวข้อเกี่ยวกับสวนหลวง ต่อด้วยระเบียบการใช้สถานที่ของสวนหลวง ขอบคุณ

   
 • Suanluang Webmaster

  เรียน ท่านที่สนใจใช้บริการสวนหลวง ร.๙

  สามารถโทร.ติดต่อได้ที่สำนักงานสวนหลวง ร.๙ เพื่อสอบถามและจองวันได้ที่เบอร์ 02-3281385-86 ในวันและเวลาราชการ

   
 • Suanluang Webmaster

  เรียนท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

  ทางสวนหลวง ร.๙ ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในสวน  ในส่วนของการใช้บริการสถานที่ต่างๆ ในสวน มีดังนี้

  ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ
  หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน
  ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้

  ๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์  (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า)

  ๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส   ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.

  อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้

          ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์                                                                                  ๑,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

          ๒. การถ่ายภาพนิ่ง                                                                                          ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

          ๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา                         ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

          ๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล)                   ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

          ๕. การใช้หอรัชมงคล (สัมมนา, รับปริญญาบัตร)                                       ๓๐,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

          ๖.  การใช้อาคารชายชล (สัมมนา)                                                                  ๘,๐๐๐  บาท/วัน/ครั้ง

          ๗. การใช้อาคารถกลพระเกียรติ                                                                  ๒๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง

          ๘. เช่ารถไฟฟ้า ๑๕ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ                                                            ๓๖๐ บาท/รอบ/คัน

          ๙. เช่ารถไฟฟ้า ๖ ที่นั่ง ชมสวน ๑ รอบ                                                               ๒๕๐ บาท/รอบ/คัน

       ๑๐. รถบริการรอบสวน (เฉพาะวันอาทิตย์ เวลา ๑๐.๓๐-๑๗.๓๐ น.)                      ๑๐  บาท/รอบ/คน

   

  *วางเงินค้ำประกันของเสียหาย ๕,๐๐๐ บาท (กรณีข้อ ๒-๖)

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
  สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ โทร. ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖
  สำนักงานสวนหลวง ร.๙  โทร. ๐๓-๓๒๘-๑๓๙๕

   
 • Suanluang Webmaster

  เรียนท่านที่สนใจ สามารถสอบถามและจองสถานที่แต่งงานได้ที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เบอร์ 02-3281385-86

   
 • Suanluang Webmaster

  เรียนท่านที่สนใจใช้บริการสวนหลวง ร.๙

  ถ้าขอถ่ายวีดีโอส่งอาจารย์ ต้องทำจดหมายจากสถาบันเพื่อขออนุญาติถ่ายทำ แล้วส่งมาที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙  สำหรับการถ่ายภาพชุดวิวาห์ 1000 บาท/ชุดคือ ถ่าย 1 ชุดรวมทั้งคู่บ่าวสาว ส่วนสถานที่จัดงานแต่งงานให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อจองวันเวลา หรือสอบถามรายละเอียดโทร.02-3281385-86 ขอบคุณที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

   
 • Suanluang Webmaster

  เรียนท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

  กรณีใช้สถานที่ถ่ายภาพส่งอาจารย์ต้องทำจดหมายขออนุญาติจากสถาบันถึงประธานกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ส่งมาที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล โทร.02-3281385-86 ขอบคุณ

   
 • สรารัตน์ นุ่มแทน

  รบกวนขอราคาค่าเช้าของกระโจมแตรสำหรับจัดงานแต่งงานคะ

  ขอบคุณคะ

   
  • Suanluang Webmaster

   เรียน ท่านที่สอบถาม

   ค่าเช่าสถานที่บริเวณกระโจมแตร 15,000 บาท/ครั้ง/วัน สามารถเข้าไปดูระเบียบและรายละเอียดเพิ่มเติมในการเช่าสถานที่ได้ในwebsite สวนหลวง หัวข้อการใช้สถานที่หรือสอบถามและจองได้ที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล 02-3281385-86 ในวันและเวลาราชการ

   ขอบคุณที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

    
 • ดา

  พอดีโทรไปแล้วโทรไม่ติดค่ะ อยากทราบว่าถ้าเราเขาไปถ่ายชุดวิววา ต้องทำเรื่องยังไงบ้าง หรือว่าไปแล้วถ่ยได้เลยค่ะ

   
  • Suanluang Webmaster

   เรียน ท่านที่สอบถาม

   ถ้าต้องการมาถ่ายภาพชุดวิวาห์ ต้องไปติดต่อที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันและเวลาราชการ เพื่อชำระค่าบริการก่อนจึงจะไปถ่ายภาพได้

   ขอบคุณที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

    
 • ่Jakraphong

  อยากไปถ่ายรูปแต่งงานนะครับ แต่โทรติดต่อไปที่เบอร์ 02-3281385 ไม่มีเจ้าหน้าที่รับสายเลยนะครับ อยากสอบถามว่ามีแบบลงทะเบียนให้กรอกแล้วส่งไปทางอีเมลไหมครับ

   
  • Suanluang Webmaster

   เรียน ท่านที่สอบถาม
   เนื่องจากเบอร์ 02-3281385 เสีย ขณะนี้สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เบอร์ 02-3281386 และ 02-3281392 หรือมาถึงแล้วไปติดต่อชำระเงินได้เลยที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล
   ขอบคุณที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

    
 

 

Leave a reply to Suanluang Webmaster

required

required

optional