ประมวลภาพงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๒
วันที่ ๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

 

Tags: , , ,