ประมวลภาพงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๒

ประมวลภาพงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ ๒๒
วันที่ ๑-๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๒