• สวัสดีปีใหม่ 2561

  สวัสดีปีใหม่ 2561

  มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เชิญร่วมทำบุญตักบาตรวันปีใหม่ 1 มกราคม 2561 บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ เวลา 7.00 น.

  continue reading »

   
   
 • เชิญเที่ยวชมงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560

  เชิญเที่ยวชมงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560

  เชิญเที่ยวชมงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2560  ตั้งแต่เวลา 05.00-19.00 น. เก็บค่าผ่านประตูคนละ 10 บาท ค่าจอดรถคันละ 50 บาท ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ร้านค้า ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายต้นไม้ นิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ  การแสดงดนตรี  มีการจุดพลุและปิดงานในวันที่ 10 ธันวาคม

  continue reading »

   
   
 • ปิดสวนหลวง

  ปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2560

  เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ กำลังเตรียมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามในช่วงงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ จึงขอแจ้งปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 15-30 พฤศจิกายน 2560 โดยให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ตั้งแต่ 05.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2560 ขอปิดสวนไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาใช้สวนตลอดทั้งวัน และจะเปิดให้เข้าในวันเปิดงานวันที่ 1-10 ธันวาคม 2560 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙ 

  continue reading »

   
   
 • พีธีถวายดอกไม้จันทน์

  ประชาชนร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

  ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

  continue reading »

   
   
 • ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙ ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอรัชมงคล ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ – เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๑ – เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร – เวลา ๑๘.๓๐- ๒๒.๐๐ น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒ -เวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร […]

  continue reading »