• พีธีถวายดอกไม้จันทน์

  ประชาชนร่วมใจถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

  ประชาชนร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บริเวณหน้าหอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ โดยมีพลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ ประธานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ รวมทั้งกรุงเทพมหานคร มาร่วมถวายดอกไม้จันทน์

  continue reading »

   
   
 • ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์

  พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

  สวนหลวง ร.๙ ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอรัชมงคล ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ – เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๑ – เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร – เวลา ๑๘.๓๐- ๒๒.๐๐ น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒ -เวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร […]

  continue reading »

   
   
 • การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.๙

  การสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.๙

  มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มีความประสงค์จะสอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าปรับปรุงระบบแสงสว่างภายในสวนหลวง ร.๙ ในวันที่ 21 กันยายน 2560 เวลา 9.00-11.00 น. ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ 

  continue reading »

   
   
 • ปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2559

  ปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2559

  เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ กำลังเตรียมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามในช่วงงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ จึงขอแจ้งปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 14-30 พฤศจิกายน 2559 โดยให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ตั้งแต่ 05.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2559 ขอปิดสวนไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาใช้สวนตลอดทั้งวันจนถึงเปิดงานวันที่ 1-10 ธันวาคม 2559 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙ 

  continue reading »

   
   
 • สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

  สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

  ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า มูลนิธิสวนหลวง ร.๙

  continue reading »