ข่าวสวนหลวง ร.๙ Archive

 • งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2558

  Continue Reading...

 • เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ กำลังเตรียมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามในช่วงงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ จึงขอแจ้งปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558 โดยให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ตั้งแต่ 05.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2558 ขอปิดสวนไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาใช้สวนตลอดทั้งวันจนถึงเปิดงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙ 

  ปิดสวนหลวง ร.๙ วันที่ 16-30 พฤศจิกายน 2558

  เนื่องจากสวนหลวง ร.๙ กำลังเตรียมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความสวยงามในช่วงงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ จึงขอแจ้งปิดสวนหลวง ร.๙ ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2558 โดยให้ประชาชนเข้ามาออกกำลังกายได้ตั้งแต่ 05.00-8.00 น. และในวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2558 ขอปิดสวนไม่อนุญาตให้ประชาชนเข้ามาใช้สวนตลอดทั้งวันจนถึงเปิดงาน จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอขอบคุณทุกท่านที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙ 

  Continue Reading...

 • งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2558 ณ สวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  เชิญเที่ยวงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2558

  งานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ วันที่ 1-10 ธันวาคม 2558 ณ สวนหลวง ร.๙ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

  Continue Reading...

 • มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ได้จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ เล่ม 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และ 24 ปี สวนหลวง ร.๙  มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ 500 บาท

  หนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ เล่ม 3

  มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ได้จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ เล่ม 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และ 24 ปี สวนหลวง ร.๙  มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ 500 บาท

  Continue Reading...

 • เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔    มูลนิธิสวนหลวง ร.๙     ได้จัดทำ   เหรียญมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑,๙๙๙ เหรียญ จำหน่ายราคาเหรียญละ ๒๐๐ บาท รายได้จากการจำหน่ายจะดำเนินการดังนี้ […]

  เหรียญมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

  เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔    มูลนิธิสวนหลวง ร.๙     ได้จัดทำ   เหรียญมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำนวน ๑๑,๙๙๙ เหรียญ จำหน่ายราคาเหรียญละ ๒๐๐ บาท รายได้จากการจำหน่ายจะดำเนินการดังนี้ […]

  Continue Reading...