• พวงหยก

  พวงหยก

    พรรณไม้ที่กำลังออกดอกอย่างสวยงามบริเวณซุ้มหน้าอาคารพรรณไม้ในร่ม สวนหลวง ร.๙ พวงหยก                               Strongylodon macrobotrys A.Gray วงศ์                                       LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ชื่อสามัญ                              Jade Vine   ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่นได้ในระดับสูง  ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ  ใบย่อย กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร  รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ   ดอกเป็นช่อกระจะ สีเขียว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร บางครั้งยาวถึง 3 เมตร ดอกย่อยจำนวนมาก ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ยาว 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง  กลีบดอก 5 […]

  continue reading »

   
   
 • กุหลาบจุฬาลงกรณ์

  กุหลาบจุฬาลงกรณ์

    กุหลาบจุฬาลงกรณ์ ชื่อวิทยาศาสตร์   Rosa  Hybrid  วงศ์  Rosaceae กุหลาบจุฬาลงกรณ์จัดอยู่ในกลุ่ม "กุหลาบสมัยเก่า" (Old Garden Roses)   ที่มาของชื่อกุหลาบต้นนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือ พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ทำบุญ 100 วัน "เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ว่า ทางด้านไม้ดอกนั้น ได้ทรงปลูกไม้ดอกไม้ใบทุกชนิด โดยเฉพาะในเรื่องของกุหลาบแล้ว พระองค์ทรงเป็น สมาชิกสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ ทางสมาคมได้ส่งกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ มาถวายเป็นประจำทุกปี กุหลาบพันธุ์ที่พระองค์โปรดที่สุดนั้น ได้ทรงตั้งชื่อเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า "จุฬาลงกรณ์"  ลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือไม้ทอดเลื้อย ลำต้นไม่มีหนาม  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 5-9 ใบ  ดอกเดี่ยวหรือช่อดอก มีฐานรองดอกรูปถ้วย (hypanthium)  ส่วนของกลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ติดอยู่ที่ขอบฐานรองดอกรูปถ้วย กลีบเลี้ยง 5 […]

  continue reading »

   
   
 • สิรินธรวัลลี

  สิรินธรวัลลี

  สิรินธรวลี ,สามสิบสองประดง ชื่อวิทยาศาสตร์   Bauhinia sirindhorniae K. Larsen & S.S. Larsen  วงศ์    Leguminosae-caesalpinioideae ถิ่นกำเนิด    ไม้ประจำถิ่นของไทย พบขึ้นกระจายตามป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะทั่วไป       ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี มีมือพันออกตามซอกใบแยกเป็นสองอัน ปลายม้วนงอ ส่วนอ่อนต่างๆของต้นใบและดอกมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ดอกออกเป็นช่อกระจุก ผล เป็นฝักแบนยาว สิรินธรวลี พบครั้งแรกในพื้นที่ป่าภูทอกน้อย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ภายหลัง พบว่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ชื่อชนิด sirindhorniae  กรมป่าไม้ (ในสมัยนั้น) ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  continue reading »

   
   
 • มหาพรหมราชินี

  มหาพรหมราชินี

  มหาพรหมราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์:  Mitrephora sirikitiae Weerasooriya, Chalermglin & R.M.K. Saunders วงศ์:  ANNONACEAE ต้น “มหาพรหมราชินี” เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในสกุลมหาพรหม ซึ่งค้นพบโดย ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น ผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีเกษตร สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย โดยพบว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่บริเวณยอดเขาสูงชัน ที่ระดับความสูง ๑,๑๐๐ เมตร ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการตรวจรับรองพรรณไม้ดังกล่าวจาก Dr. Aruna Weerasooriya ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้ สกุลมหาพรหมแหงมหาวิทยาลัยฮ่องกง

  continue reading »

   
   
 • โมกราชินี

  โมกราชินี

  โมกราชินี ชื่อวิทยาศาสตร์:  Wrightia sirikitiae Mid & Santisuk วงศ์:  APOCYNACEAE ต้น "โมกราชินี" เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก อยู่ในสกุลโมกมัน ซึ่งค้นพบโดย ศาสตราจารย์ ดร. ธวัชชัย สันติสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำรวจ และจำแนกพรรณไม้ กรมป่าไม้ และราชบัณฑิต ได้สำรวจพรรณพฤกษชาติภูเขาหินปูน ที่จังหวัดสระบุรี ได้ค้นพบพรรณไม้ในสกุลโมกมัน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๔ และได้ศึกษา ค้นคว้าเอกสาร และตรวจสอบตัวอย่างพรรณไม้อ้างอิง ในหอพรรณไม้ต่างประเทศ พบว่ายังไม่เคยปรากฏชื่อ หรือรายงานลักษณะรูปพรรณ ของพรรณไม้ชนิดนี้ จึงได้ร่วมกับ Dr. D.M. Middleton ผู้เชี่ยวชาญพรรณไม้วงศ์ Apocynaceae ของโลก ยกให้เป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก กรมป่าไม้ ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต ใช้ชื่อพรรณไม้นี้ตามพระนามของสมเด็จพระบรมราชินีว่า โมกราชินี มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Wrightia sirikitiae […]

  continue reading »