• เคราฤษี

  เคราฤษี

  เคราฤาษี               Strophanthus preussii Engl. ex  Pax วงศ์                        APOCYNACEAE ชื่อสามัญ              Corkscrew Flower, Spider Tresses                   ไม้เลื้อย ยาวได้ถึง 4 เมตร หรือมากกว่า  กิ่งก้านเกลี้ยงสีน้ำตาลแดง มีน้ำยางขาวขุ่น ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม กว้าง 4-4.5 เซนติเมตร ยาว 6-6.5 เซนติเมตร รูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ดอกเป็นช่อกระจะ สีนวลถึงสีส้มอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกย่อย 4-5 ดอก ใบประดับเป็นเส้นยาว 7 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ ปลายแหลม […]

  continue reading »

   
   
 • ชมพูพันธุ์ทิพย์

  ชมพูพันธุ์ทิพย์

  ช่วงนี้ผู้ที่มาเที่ยวในสวนหลวง คงจะได้ชื่นชมกับต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ที่ออกดอกสีชมพูสะพรั่ง แล้วก็ร่วงหล่นตรงบริเวนโคนต้นอย่างสวยงาม เราก็มาทำความรู้จักกับต้นไม้ต้นนี้กัน   ชื่อสามัญ    Pink Tecoma ชื่อวิทยาศาสตร์     Tabebuia rosea    (Bertol.) DC.                          วงศ์   BIGNONIACEAE ชื่ออื่นๆ    ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (กรุงเทพ ฯ)ตาเบบูย่า   เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง  สูงราว 8-10 เมตร   กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่น    ทิ้งใบในฤดูหนาว  จะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน  ช่อละ ๕-๘ ดอก  ดอกย่อยโคนดอกเป็นหลอดยาว ปลายดอกบานออกเป็น ๕ กลีบ  กลีบดอกบาง ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย  จะเห็นดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นกระจายอยู่รอบๆ ต้น  งดงามพอๆ กับที่บานอยู่บนต้น  ผลเป็นฝักรูปเรียวยาว เมล็ดจำนวนมากมีปีกบางใส

  continue reading »

   
   
 • พวงหยก

  พวงหยก

    พรรณไม้ที่กำลังออกดอกอย่างสวยงามบริเวณซุ้มหน้าอาคารพรรณไม้ในร่ม สวนหลวง ร.๙ พวงหยก                               Strongylodon macrobotrys A.Gray วงศ์                                       LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ชื่อสามัญ                              Jade Vine   ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่นได้ในระดับสูง  ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ  ใบย่อย กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร  รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ   ดอกเป็นช่อกระจะ สีเขียว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร บางครั้งยาวถึง 3 เมตร ดอกย่อยจำนวนมาก ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ยาว 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง  กลีบดอก 5 […]

  continue reading »

   
   
 • กุหลาบจุฬาลงกรณ์

  กุหลาบจุฬาลงกรณ์

    กุหลาบจุฬาลงกรณ์ ชื่อวิทยาศาสตร์   Rosa  Hybrid  วงศ์  Rosaceae กุหลาบจุฬาลงกรณ์จัดอยู่ในกลุ่ม "กุหลาบสมัยเก่า" (Old Garden Roses)   ที่มาของชื่อกุหลาบต้นนี้มีกล่าวไว้ในหนังสือ พระประวัติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่จัดพิมพ์เป็นอนุสรณ์ทำบุญ 100 วัน "เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่" เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2517 ว่า ทางด้านไม้ดอกนั้น ได้ทรงปลูกไม้ดอกไม้ใบทุกชนิด โดยเฉพาะในเรื่องของกุหลาบแล้ว พระองค์ทรงเป็น สมาชิกสมาคมกุหลาบแห่งประเทศอังกฤษ ทางสมาคมได้ส่งกุหลาบพันธุ์ใหม่ๆ มาถวายเป็นประจำทุกปี กุหลาบพันธุ์ที่พระองค์โปรดที่สุดนั้น ได้ทรงตั้งชื่อเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์แด่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ว่า "จุฬาลงกรณ์"  ลักษณะทั่วไปเป็นไม้พุ่มขนาดเล็ก หรือไม้ทอดเลื้อย ลำต้นไม่มีหนาม  ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ มีใบย่อย 5-9 ใบ  ดอกเดี่ยวหรือช่อดอก มีฐานรองดอกรูปถ้วย (hypanthium)  ส่วนของกลีบเลี้ยง กลีบดอกและเกสรเพศผู้ติดอยู่ที่ขอบฐานรองดอกรูปถ้วย กลีบเลี้ยง 5 […]

  continue reading »

   
   
 • สิรินธรวัลลี

  สิรินธรวัลลี

  สิรินธรวลี ,สามสิบสองประดง ชื่อวิทยาศาสตร์   Bauhinia sirindhorniae K. Larsen & S.S. Larsen  วงศ์    Leguminosae-caesalpinioideae ถิ่นกำเนิด    ไม้ประจำถิ่นของไทย พบขึ้นกระจายตามป่าดิบแล้งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ลักษณะทั่วไป       ไม้เลื้อยเนื้อแข็งขนาดใหญ่ อายุหลายปี มีมือพันออกตามซอกใบแยกเป็นสองอัน ปลายม้วนงอ ส่วนอ่อนต่างๆของต้นใบและดอกมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่ ดอกออกเป็นช่อกระจุก ผล เป็นฝักแบนยาว สิรินธรวลี พบครั้งแรกในพื้นที่ป่าภูทอกน้อย อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดหนองคาย ภายหลัง พบว่าเป็นพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ของโลก ชื่อชนิด sirindhorniae  กรมป่าไม้ (ในสมัยนั้น) ตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  continue reading »