About Author: Suanluang Webmaster

Posts by Suanluang Webmaster

0

เครือเทพรัตน์

 เครือเทพรัตน์ Thepparatia thailandica Phuph. วงศ์ MALVACEAE

ไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่วงศ์ชบา ขึ้นพันและทอดเลื้อยได้ยาวถึง ๒๐ ม.  ใบเดี่ยว เวียนหนาแน่นบริเวณปลายกิ่ง ใบย่อยแผ่กว้างลักษณะเป็น ๓ พู ปลายใบแหลม โคนใบเว้ารูปหัวใจ ขอบใบจักตื้นๆ ดอกออกเป็นช่อบริเวณปลายยอด ดอกย่อยสีครีมแกมม่วง ลักษณะดอกคล้ายชบา มี ๕ กลีบเรียงเวียนซ้อนกัน กลีบรองดอกสีเขียวอ่อน กลีบดอกด้านนอกสีครีมด้านในออกสีม่วง มัดเกสรเป็นแท่งกลมอยู่ในหลอดดอก ปลายดอกห่อไม่บานมาก ผล รูปกระสวย เป็นผลแห้งแก่ไม่แตก

พันธุ์ไม้หายากและเป็นพืชถิ่นเดียว พบขึ้นอยู่เฉพาะในประเทศไทย โดยพบขึ้นกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือที่จังหวัดตาก ลำปางและเชียงใหม่ ตามบริเวณชายป่าเบญจพรรณและป่าดงดิบที่ระดับความสูง ๔๐๐-๗๐๐ เมตรจากระดับน้ำทะเล

เก็บตัวอย่างครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ป่าจังหวัดตาก ใกล้พรมแดนพม่า นางลีนา ภู่พัฒนพงศ์ นักพฤกษศาสตร์หอพรรณไม้ กรมป่าไม้ เป็นผู้ตรวจสอบเอกลักษณ์ และตีพิมพ์ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙

ชื่อละติน Thepparatia ได้ตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นเกียรติแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงเป็นประธานและองค์อุปถัมภ์โครงการด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของไทยอย่างต่อเนื่องตลอดมา และชื่อ thailandica นั้นแสดงถึงแหล่งกำเนิดของพืชชนิดนี้ที่พบขึ้นอยู่ในประเทศไทย

ขอขอบพระคุณ ภาพและเรื่อง จาก ดร.วีระชัย ณ นคร คณะกรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙

0

ขยัน

ขยัน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Lysiphyllum strychnifolia (Craib) A.Schmitz

ชื่อพ้อง Bauhinia strychnifolia Craib

วงศ์ : FABACEAE

ชื่ออื่น : เครือขยัน  สยาน  หญ้านางแดง  

 

  ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะ ยาวประมาณ 5 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมมีติ่งหนาม โคนใบกลมถึงรูปหัว ใจตื้น ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน มีเส้นใบ 3-5 เส้น ก้านใบยาว 2-3.5 เซนติเมตร หูใบรูปเคียว ดอกเป็นช่อกระจะ รูปทรงกระบอกแคบ สีแดง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว 15-100 เซนติเมตร ดอกย่อยจำนวนมาก ใบประดับรูปลิ่ม ติดทน ยาวประมาณ 1 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปถ้วย ยาว 0.5-1 เซนติเมตร มีขนสั้นปกคลุม กลีบดอก 5 กลีบ รูปไข่กลับ ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร สีแดงถึงแดงเข้ม เกสรเพศผู้ 3 อัน ก้านเกสรสีแดง ยื่นพ้นกลีบดอก เกสรเพศผู้เป็นหมัน 7 อัน ยาวไม่เท่ากัน รังไข่ยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร มีขนสั้นปกคลุม ก้านเกสรเพศเมียยาวประมาณ 0.7 เซนติเมตร ยอดเกสรเพศเมียไม่ชัดเจน ผลเป็นฝัก รูปขอบขนาน ปลายแหลม เปลือกแข็ง รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก แตกอ้า ยาว 15-16 เซนติเมตร เมล็ดรูปขอบขนาน 8-9 เมล็ด ยาวประมาณ 1.7 เซนติเมตร

 

ช่วงออกดอกและติดผล : เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม

การกระจายพันธุ์ : เป็นพืชเฉพาะถิ่นของประเทศไทย พบทางภาคเหนือแถบจังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ตาก สุโขทัย กำแพงเพชร และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดเลย และกาฬสินธุ์  พบตามที่ราบลุ่ม ป่าเต็งรัง ผลัดใบ

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ ลำต้นหรือราก เข้ายาบำรุงโลหิตสำหรับสตรี

การขยายพันธุ์ : เพาะเมล็ด ตอนกิ่ง

 

ประโยชน์ : ลำต้นหรือราก เข้ายาบำรุงโลหิตสำหรับสตรี หลังคลอด ขณะอยู่ไฟ (2) ราก ฝนกับน้ำหรือน้ำซาวข้าวหรือต้มน้ำดื่ม กระทุ้งพิษไข้ กินพิษยาเบื่อเมา ยาสั่ง ยาสำแดง

0

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมเป็นเจ้าภาพการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 16.30 น.

0

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สวนหลวง ร.๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน จีนและญี่ปุ่น”และ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช”ณ ห้องประชุมหอรัชมงคล  สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

0

เชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 25 ธันวาคม 2559 ณ สวนหลวง ร.๙

 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ  เรื่อง “สวนพฤกษศาสตร์กับการอนุรักษ์ความหลากหลายของพืชในกลุ่มประเทศอาเซียน จีนและญี่ปุ่น” และ ทรงบรรยายพิเศษ เรื่อง “ประสบการณ์การอนุรักษ์ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช” ณ ห้องประชุมหอรัชมงคล  สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา 17.30 น.