Archive for June, 2017

  • มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙

    การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

    มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดเตรียมดอกไม้จันทน์สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการจัดทำดอกไม้จันทน์ด้วยตนเอง ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 9.00-12.00 น. เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป  ณ อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙

    Continue Reading...