ขยัน

ขยัน ชื่อวิทยาศาสตร์ Lysiphyllum strychnifolia (Craib) A.Schmitz ชื่อพ้อง Bauhinia strychnifolia Craib วงศ์ : FABACEAE ชื่ออื่น : เครือขยัน  สยาน  หญ้านางแดง       ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง มีมือเกาะ ยาวประมาณ 5 เมตร ใบเดี่ยว รูปไข่แกมขอบขนาน กว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 6-12 เซนติเมตร ปลายใบเรียวแหลมมีติ่งหนาม โคนใบกลมถึงรูปหัว ใจตื้น ผิวเกลี้ยงทั้งสองด้าน มีเส้นใบ 3-5 เส้น ก้านใบยาว 2-3.5 เซนติเมตร หูใบรูปเคียว ดอกเป็นช่อกระจะ รูปทรงกระบอกแคบ สีแดง ออกที่ปลายกิ่ง ยาว […]

continue reading »