Archive for August, 2016

 • เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายพระพรโดยคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับหัวหน้าสวนหลวง  ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  แจกต้นไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ต้นมะลิ และสมุนไพรหลายชนิด  […]

  กิจกรรมวันที่ 12 สิงหาคม 2559

  เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงาม พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การถวายพระพรโดยคณะกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับหัวหน้าสวนหลวง  ผู้แทนของกรุงเทพมหานคร และประชาชนทั่วไป ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป  แจกต้นไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ต้นมะลิ และสมุนไพรหลายชนิด  […]

  Continue Reading...

 • เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ ได้กำหนดจัดงาน "วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเมล็ดปาล์มงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศปานามา โดยกระทรวงการต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในปี พ.ศ. 2546 นำไปปลูกขยายพันธุ์ […]

  “วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง” วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนหลวง ร.๙

  เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ ได้กำหนดจัดงาน "วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายเมล็ดปาล์มงาช้างที่นำเข้ามาจากประเทศปานามา โดยกระทรวงการต่างประเทศ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเมล็ดปาล์มงาช้างให้ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี ในปี พ.ศ. 2546 นำไปปลูกขยายพันธุ์ […]

  Continue Reading...

 • สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เชิญชมปทุมมาบานสะพรั่งในสวน รวมทั้งชมสวนสับปะรดสีนานาพันธุ์ ช่วงเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายรับแจกพรรณไม้ มะลิและสมุนไพรนานาชนิด  ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนหลวง ร.๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงามและอลังการ เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและได้จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม […]

  สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559

  สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เชิญชมปทุมมาบานสะพรั่งในสวน รวมทั้งชมสวนสับปะรดสีนานาพันธุ์ ช่วงเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายรับแจกพรรณไม้ มะลิและสมุนไพรนานาชนิด  ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนหลวง ร.๙ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงามและอลังการ เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและได้จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม […]

  Continue Reading...