Archive for July, 2016

  • ผักเชียงดา  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnema inodorum (Lour.) Decne.วงศ์  APOCYNACEAE ไม้เลื้อยพัน มีน้ำยางขาว   ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้าม  รูปรีแกมหัวใจ กว้างประมาณ 7 ซม. ยาว 12-14 ซม.  ปลายใบแหลม มักเป็นติ่งสั้น  โคนใบรูปหัวใจตื้น มีต่อมเป็นหนามสั้นที่โคน  เส้นกลางใบ สีดำ ก้านใบยาวประมาณ 3 ซม. ใบแก่สีเหลือง  ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม   […]

    ผักเชียงดา

    ผักเชียงดา  ชื่อวิทยาศาสตร์  Gymnema inodorum (Lour.) Decne.วงศ์  APOCYNACEAE ไม้เลื้อยพัน มีน้ำยางขาว   ใบเดี่ยว  เรียงตรงข้าม  รูปรีแกมหัวใจ กว้างประมาณ 7 ซม. ยาว 12-14 ซม.  ปลายใบแหลม มักเป็นติ่งสั้น  โคนใบรูปหัวใจตื้น มีต่อมเป็นหนามสั้นที่โคน  เส้นกลางใบ สีดำ ก้านใบยาวประมาณ 3 ซม. ใบแก่สีเหลือง  ขอบใบเรียบ สีเขียวเข้ม   […]

    Continue Reading...