Archive for February, 2016

 • เชิญชมการแสดงกายกรรมสายสัมพันธ์จีน-ไทย ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ตรุษจีน 2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนหลวง ร.๙ บริเวณหน้าหอรัชมงคล เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแสดงสิงโตและว่าวมังกร การแสดงสิงโตโดดเสาดอกเหมย การแสดงแม่ไม้มวยไทย และการแสดงจาก มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  เชิญชมงานการแสดงกายกรรมสายสัมพันธ์จีน-ไทย ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ ณ สวนหลวง ร.๙

  เชิญชมการแสดงกายกรรมสายสัมพันธ์จีน-ไทย ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา ตรุษจีน 2559 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ สวนหลวง ร.๙ บริเวณหน้าหอรัชมงคล เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ภายในงานมีการแสดงสิงโตและว่าวมังกร การแสดงสิงโตโดดเสาดอกเหมย การแสดงแม่ไม้มวยไทย และการแสดงจาก มณฑลซานตง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

  Continue Reading...

 • แย้มปีนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่น บานทน หอมปีนัง, Climbing oleander ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย สูง 3-4 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. […]

  แย้มปีนัง

  แย้มปีนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่น บานทน หอมปีนัง, Climbing oleander ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย สูง 3-4 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. […]

  Continue Reading...