เหงือกปลาหมอดอกม่วง

เหงือกปลาหมอดอกม่วง ชื่อวิทยาศาสตร์ Acanthus ilicifolius L. วงศ์ ACANTHACEAE ชื่ออื่นSea holly ไม้พุ่มสูง 1-1.2 เมตรใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปขอบขนาน รูปไข่แกมขอบขนาน ปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบหยักฟันเลื่อยลึก ห่างๆ และปลายพูเป็นหนามแข็ง ดอกแบบช่อกระจะ ออกที่ปลายยอดสีน้ำเงินอมม่วงมีใบประดับย่อยรองรับดอก 1 คู่ กลีบเลี้ยง 4 กลีบ เรียงสลับตั้งฉาก กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายผายเป็นรูปลิ้น ปลายแยกเป็นกลีบขนาดเล็ก 3 กลีบ สีน้ำเงินอมม่วง ผลแห้งแตก ออกดอกช่วงฤดูหนาว การกระจายพันธุ์พบตามป่าชายเลน จีน ศรีลังกา อินเดีย พม่า ไทย กัมพูชา เวียตนาม มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย หมู่เกาะแปซิฟิค ประโยชน์พืชสมุนไพร และไม้ประดับ สรรพคุณทั้งต้น […]

continue reading »