สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ณ สวนหลวง ร.๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558 พระเจ้าห้าพระองค์ ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe วงศ์ ANACARDIACEAE ชื่ออื่น สะกวน แสนตาล้อม ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบ สูง ได้ถึง 43(55) ม.ใบประกอบขนนกปลายคี่ รูปขอนขนานแกมรูปรี รูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 2.25-7(-10.5) ซม. ยาว 4.5-20(-27) ซม.โคนใบกลมเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม พบบ้างที่เป็นรูปยาวคล้ายหาง ดอกช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 50 ซม. มีขน เกือบเกลี้ยง กิ่งยาวได้ถึง 37.5 ซม.ใบประดับย่อยรูปไข่ ดอกย่อยสีขาวถึงขาวแกมเขียว […]

continue reading »