รางจืด

รางจืด  ชื่อวิทยาศาสตร์  Thunbergia laurifolia Lindl.  วงศ์ ACANTHACEAE  สรรพคุณใช้ใบและเถาใช้ถอนพิษทั้งปวง รากและเถาแก้ร้อนในกระหายน้ำ

continue reading »