• เหลืองอินเดีย

  เหลืองอินเดีย

  เหลืองอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia chrysantha Nichols. วงศ์ Bignoniaceae ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-9 เมตร เรือนยอดทึบ ใบประกอบแบบฝ่ามือซึ่งประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ใบมีขนนุ่ม ดอกช่อ แบบช่อกระจุกๆ ละ 3-10 ดอก ดอกสีเหลืองใส กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 คาร์เพล เชื่อมติดกัน ผลแห้งแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีกบาง ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากดอกสวยงามมาก ออกดอกกุมภาพันธ์-มีนาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง

  continue reading »

   
   
 • การใช้สถานที่ในสวนหลวง ร.๙

  การใช้สถานที่ในสวนหลวง ร.๙

  ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงินค้ำประกัน ของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า) ๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้ ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์ ๑,๐๐๐ บาท/ชุด/ครั้ง ๒. การถ่ายภาพนิ่ง ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง ๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง ๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล) […]

  continue reading »