พิทูเนีย

ชื่อวิทยาศาสตร์:  Petunia × hybrida   hort. ex E. Vilm. ชื่อวงศ์: Solanaceae ชื่อสามัญ: Petunia  ชื่อพื้นเมือง: พิทูเนีย ลักษณะทั่วไป: ต้น  ไม้พุ่มล้มลุก สูงประมาณ 30 ซม. ใบ  รูปไข่ ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ กว้างประมาณ 5 ซม. ยาว 8-10 ซม. มีขนอยู่ทั่วใบตามใบ ดอก  รูปกรวย ดอกมีทั้งชนิดดอกเดี่ยวหรือ ดอกซ้อน ออกตามซอกใบ  มีหลายสี การดูแลรักษา:  ดินที่ปลูกควรเป็นดินร่วนซุย อากาศถ่ายเทได้ดี ระบายน้ำดี และเก็บความชื้นได้ดี  ต้องการแสงมาก การขยายพันธุ์:  เพาะเมล็ด ถิ่นกำเนิด:  อเมริกาใต้

continue reading »