• บัวควีนสิริกิติ์ Nymphaea ‘Queen Sirikit’

  บัวควีนสิริกิติ์ Nymphaea ‘Queen Sirikit’

  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อบัวลูกผสมสายพันธุ์ใหม่ว่า “บัวควีนสิริกิติ์”  เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๕       และเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้พระราชทานบัวลูกผสมพันธุ์ใหม่นี้ให้กับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จตุจักร      สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่   และสวนหลวง ร.๙   ในงานสีสันพรรณไม้เทิดไท้ บรมราชินีนาถ  ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรุงเทพฯ    บัวควีนสิริกิติ์ Nymphaea ‘Queen Sirikit’ เป็นบัวที่สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ขอพระราชทานพระราชานุญาต จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนามให้บัวลูกผสมพันธุ์ใหม่     ซึ่งทำการผสมพันธุ์โดย นายไพรัตน์ ทรงพานิช นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ   สถาบันวิจัยยาง   กรมวิชาการเกษตร     ซึ่งเป็นนักผสมพันธุ์บัวที่มีชื่อเสียงระดับโลก     เคยได้รับรางวัลชนะเลิศหลายครั้งทั้งในและนอกประเทศ      บัวควีนสิริกิติ์เป็นบัวลูกผสมที่เกิดจากการผสมพันธุ์ข้ามสกุลย่อย(intersubgeneric) ระหว่างสกุลย่อย Nymphaea  (บัวเขตอบอุ่น)  กับสกุลย่อย  Brachyceras  (บัวผัน) […]

  continue reading »

   
   
 • ระเบียบการใช้สถานที่ของสวนหลวง ร.๙

  ระเบียบการใช้สถานที่ของสวนหลวง ร.๙

  ผู้ขอใช้สถานที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสวนฯ โดยเคร่งครัดและไม่ทำให้เกิดความเสียหายในทุกกรณี โดยเฉพาะ หอรัชมงคลและอาคารถกลพระเกียรติ (ห้ามใช้วัสดุทุกชนิดติดตามผนังอาคาร หากผิดระเบียบของสวนฯ จะปรับเงิน ค้ำประกันของเสียหาย จำนวน ๕,๐๐๐ บาท) โดยปฏิบัติดังนี้ ๑. ทำหนังสือขออนุญาตใช้สถานที่ล่วงหน้า อย่างน้อย ๑ สัปดาห์ (กรณีถ่ายภาพชุดวิวาห์สามารถชำระเงินได้ในวันใช้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ต้องชำระล่วงหน้า) ๒. การขอเช่าสถานที่เพื่อจัดงานเลี้ยงมงคลสมรส ติดต่อจองสถานที่ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ได้ที่เบอร์ ๐๒-๓๒๘-๑๓๘๕-๖ หรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ในวันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. อัตราการขอใช้บริการต่างๆ มีดังนี้ ๑. การถ่ายภาพชุดวิวาห์ ๑,๐๐๐ บาท/ชุด/ครั้ง ๒. การถ่ายภาพนิ่ง ๕,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง ๓. การถ่ายภาพยนตร์, ถ่ายละคร, ถ่ายวีดีโอ, ถ่ายโฆษณา ๗,๐๐๐ บาท/วัน/ครั้ง ๔. การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ (ใช้หน้าอาคารชายชล) […]

  continue reading »