รุ่งอรุณ

รุ่งอรุณ          ชื่อวิทยาศาสตร์    Campsis grandiflora  (Thunb.) K. Schum.  วงศ์   BIGNONIACEAE ชื่ออื่น    มธุรดา  ชื่อสามัญ    Chinese Trumpet Vine ไม้เลื้อย เลื้อยได้ไกลประมาณ 6 เมตร มีรากพิเศษที่ออกเป็นกระจุกรอบข้อ ใบประกอบแบบขนนกปลายคี่ เรียงตรงข้าม ใบย่อย 4-5 คู่ กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 4-7 เซนติเมตร รูปไข่ ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบหยักฟันเลื่อย  ดอกเป็นช่อแยกแขนงสั้น สีส้มอมแดง ออกตามซอกใบและปลายยอด ดอกย่อย 4-10 ดอก  เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 4-5 เซนติเมตร  กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันรูประฆัง ยาว 3.2-3.5 เซนติเมตร กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแผ่ออกเป็น 5 กลีบ […]

continue reading »