พวงหยก

  พรรณไม้ที่กำลังออกดอกอย่างสวยงามบริเวณซุ้มหน้าอาคารพรรณไม้ในร่ม สวนหลวง ร.๙ พวงหยก                               Strongylodon macrobotrys A.Gray วงศ์                                       LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ชื่อสามัญ                              Jade Vine   ไม้เลื้อยเนื้อแข็ง ลำต้นทอดเลื้อยหรือเลื้อยพันต้นไม้ชนิดอื่นได้ในระดับสูง  ใบประกอบแบบมีใบย่อย 3 ใบ เรียงสลับ  ใบย่อย กว้าง 5-7 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร  รูปรีถึงรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบแหลม ขอบใบเรียบ   ดอกเป็นช่อกระจะ สีเขียว ออกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร บางครั้งยาวถึง 3 เมตร ดอกย่อยจำนวนมาก ลักษณะคล้ายดอกถั่ว ยาว 5-6 เซนติเมตร กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันเป็นรูประฆัง  กลีบดอก 5 […]

continue reading »