เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม 2555 ทางสวนหลวง ร.๙ ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  พระสงฆ์จำนวน 81 รูป บริเวณหน้าหอรัชมงคล ตั้งแต่เวลา 7.00 น.

 

Tags: ,