โมกใบบาง Wrightia lecomtei Pit. วงศ์ APOCYNACEAE

ไม้ต้นขนาดเล็กหรือไม้พุ่ม สูงไม่เกิน 5 เมตร มีน้ำยางขาว เปลือกสีน้ำตาล กิ่งก้านมีช่องอากาศ ก้านใบสั้น ใบเดี่ยว ออกตรงข้ามกันเป็นคู่ กว้าง 2-3.5 เซนติเมตร ยาว 3-8 เซนติเมตร รูปรีถึงรูปไข่กลับ ปลายใบเรียวแหลม มีขนนุ่มที่ท้องใบ โคนใบสอบ ขอบใบเรียบอาจเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกเป็นช่อ สีเหลืองอ่อน ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกโคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอดสั้น ปลายแยกเป็น 5 กลีบ โค้งลง เส้นผ่านศูนย์กลางดอก 2-2.5 เซนติเมตร มงกุฎเป็นติ่งเล็กๆ เกสรเพศผู้ 5 อัน เชื่อมติดกันเป็นกรวยคว่ำ มีขน รังไข่ติดเหนือวงกลีบ ไม่พบว่าติดผล

 

Tags: ,