แย้มปีนัง ชื่อวิทยาศาสตร์ Strophanthus gratus (Wall. & Hook.) Baill. วงศ์ APOCYNACEAE ชื่ออื่น บานทน หอมปีนัง, Climbing oleander ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้พุ่ม ไม้รอเลื้อย สูง 3-4 ม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่แกมรูปขอบขนาน กว้าง 4-5 ซม. ยาว 6-10 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ ดอกแบบช่อกระจุก สีชมพูอมม่วงแดง กลีบเลี้ยงเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 แฉก เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก รังไข่เหนือวงกลีบ ผลกลุ่ม มีผลย่อย 2 อัน ผลแห้งแตกแนวเดียว เมล็ดมีพู่ขนที่ปลายด้านหนึ่ง

ช่วงเวลาออกดอก ออกดอกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งปี

การกระจายพันธุ์ แอฟริกา เอเชีย

ประโยชน์ ไม้ประดับ

สรรพคุณ เมล็ด เป็นพิษสูง ทำให้คลื่นไส้ ท้องเสีย หัวใจเต้นแรงและเร็ว บริเวณที่ปลูก แปลงพืชมีพิษ

การขยายพันธุ์ ปักชำกิ่ง สามารถปลูกบริเวณที่มีแสงแดดจัด

DSC_0731-1 DSC_0584-1 DSC_0679-1

 

Tags: ,