เหลืองอินเดีย ชื่อวิทยาศาสตร์ Tabebuia chrysantha Nichols. วงศ์ Bignoniaceae ไม้ต้นผลัดใบ สูง 5-9 เมตร เรือนยอดทึบ ใบประกอบแบบฝ่ามือซึ่งประกอบด้วยใบย่อย 5 ใบ ใบมีขนนุ่ม ดอกช่อ แบบช่อกระจุกๆ ละ 3-10 ดอก ดอกสีเหลืองใส กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็น 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 4 อัน ติดเป็นคู่ยาวไม่เท่ากัน รังไข่เหนือวงกลีบ มี 2 คาร์เพล เชื่อมติดกัน ผลแห้งแตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีกบาง ปลูกเป็นไม้ประดับเนื่องจากดอกสวยงามมาก ออกดอกกุมภาพันธ์-มีนาคม ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและตอนกิ่ง4 31

 

Tags: ,