เนื่องในโอกาสปีพุทธศักราช ๒๕๕๔  เป็นมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗ รอบ ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔   

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙     ได้จัดทำ

 

เหรียญมหามงคล เฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

จำนวน ๑๑,๙๙๙ เหรียญ

จำหน่ายราคาเหรียญละ ๒๐๐ บาท

รายได้จากการจำหน่ายจะดำเนินการดังนี้

-นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสมทบทุนสร้าง พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ ณ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

-มอบให้ มูลนิธิส่งเสริมสุขภาพในพระบรมราชูปถัมภ์แห่งศูนย์แพทย์พัฒนา

-ถวาย ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ อาคารชายชล ถนนสุขุมวิท ๑๐๓ (อุดมสุข) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๕๐

โทร. (๐๒) ๓๒๘๑๓๘๕-๘๖ ในวันเวลาราชการ

 

Tags: