เสลดพังพอน

ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria  lupulina  Lindl.

วงศ์ ACANTHACEAE

ชื่ออื่นเสลดพังพอนตัวผู้ Hop-headed barleria

ลักษณะพฤกษศาสตร์

ไม้พุ่มสูง 0.6-1 เมตร มีหนามสีน้ำตาลที่ซอกใบ 2-4 อัน หนามยาวประมาณ 1 ซม. ใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปขอบขนาน กว้าง 1.2-1.8 ซม. ยาว 6-12 ซม.ปลายใบแหลมโคนใบกลมขอบใบเรียบดอกแบบช่อเชิงลด สีเหลืองอมส้มออกที่ปลายยอดกลีบเลี้ยงแยก 4 กลีบกลีบดอกเชื่อมติดกันปลายแยกเป็นสองปาก ปากบน 4 กลีบ ปากล่าง 1 กลีบเกสรเพศผู้ 2 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก รังไข่เหนือวงกลีบผลแห้งแตก

ช่วงเวลาออกดอกช่วงฤดูฝน

การกระจายพันธุ์ภูฏาน เนปาล อินเดีย ศรีลังกา พม่า ไทย เขมร เวียตนาม มาเลเซีย อินโดนีเซีย

ประโยชน์พืชสมุนไพร และไม้ประดับ

สรรพคุณใบ แก้ฝี เริม ถอนพิษอักเสบจากแมลงสัตว์กัดต่อย

บริเวณที่ปลูกพืชถอนพิษ

การขยายพันธุ์เพาะเมล็ดปักชำกิ่ง สามารถปลูกบริเวณที่มีแสงแดดจัด

P1730507-1 P1730531-1

 

Tags: ,