วันที่ 29 พฤศจิกายน 2557  ในงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ ครั้งที่ 27 จัดให้มีงานเดิน-วิ่ง การกุศล 87 พรรษามหาราชา  ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙

2

 

43 1

 

Tags: