มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ร่วมกับกรุงเทพมหานคร กำหนดจัดงาน"พรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙" ครั้งที่ 24 ประจำปี 2554 ตลอดเดือนธันวาคม 2554 เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 และร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

 ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ 1. กิจกรรมงานพรรณไม้งามอร่ามสวนหลวง ร.๙ มีการตกแต่งสวนหลวง ร.๙ อย่างสวยงามด้วยไม้ดอกและไม้ประดับชนิดต่างๆ ตลอดเดือน

2. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 5 ธันวาคม ช่วงเช้าจะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป ณ หอรัชมงคล หลังจากนั้นเวลา 17.00 น. มีการแสดงดนตรีโดยกรุงเทพมหานคร เวลา 19.29 น. ร่วมจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

3. กิจกรรม "ดัวยกัน ด้วยใจ เพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม" ณ บริเวณสนามราษฎร์ ในวันที่ 17-18 ธันวาคม และ 24-25 ธันวาคม มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ร้านจำหน่ายต้นไม้ จำหน่ายอาหารและร้านจำหน่ายอุปกรณ์ซ่อมแซมบ้าน  แนะแนวอาชีพฯลฯ    สำหรับในวันที่ 18 ธันวาคม ตั้งแต่เวลา 16.00 น. มีกิจกรรมเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ คอนเสิร์ตโดยศิลปิน AF มีการจุดพลุเฉลิมพระเกียรติ  

 

 

Tags: ,