ป้ายเชิญร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สวนหลวง ร.๙ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เวลา ๑๗.๓๐ น. เป็นต้นไป  โดยจะเสด็จพระราชดำเนินเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ P1740580-p P1740598-p P1740403-p P1740401-p P1740585-p P1740400-p P1740452-p

 

Tags: