วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ตอนเช้าขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 85 รูป  และในตอนเย็นร่วมจุดเทียนถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ หอรัชมงคล สวนหลวง ร.๙    ส่วนบริเวณต่างๆ ภายในสวนได้จัดปลูกพรรณไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดอย่างสวยงาม

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags: