เคราฤาษี               Strophanthus preussii Engl. ex  Pax

วงศ์                        APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ              Corkscrew Flower, Spider Tresses

 

                ไม้เลื้อย ยาวได้ถึง 4 เมตร หรือมากกว่า  กิ่งก้านเกลี้ยงสีน้ำตาลแดง มีน้ำยางขาวขุ่น ใบเดี่ยวเรียงตรงข้าม กว้าง 4-4.5 เซนติเมตร ยาว 6-6.5 เซนติเมตร รูปรีแกมรูปไข่ ปลายใบเรียวแหลม โคนใบเบี้ยว ดอกเป็นช่อกระจะ สีนวลถึงสีส้มอ่อน มีกลิ่นหอมอ่อน ออกตามซอกใบหรือปลายกิ่ง ดอกย่อย 4-5 ดอก ใบประดับเป็นเส้นยาว 7 มิลลิเมตร กลีบเลี้ยง 5 กลีบ รูปแถบ ปลายแหลม กลีบดอกโคนติดกันเป็นหลอดแคบ ส่วนกลางผายออก และส่วนปลายแยกจากกันเป็น 5 กลีบ รวบเป็นหางยาวได้ถึง 30 เซนติเมตร ภายในหลอดดอกมีเกล็ดเป็นสีเหลืองเข้ม และมีเส้นภายในหลอดสีม่วงเข้ม ขนานกับแผ่นสีน้ำตาลอมเหลือง เกสรเพศผู้ 5 อัน ติดอยู่ภายในหลอดดอก ก้านเกสรเพศผู้สั้น อับเรณูรูปสามเหลี่ยมแคบ ฐานเป็นรูปลูกศรแตะกับส่วนยอดเกสรเพศเมีย รังไข่เหนือวงกลีบ ผลเป็นฝักคู่ ติดกันที่โคน แต่ไม่พบติดฝักในประเทศไทย

 

ช่วงออกดอกและติดผล    เกือบตลอดปี

การกระจายพันธุ์                แถบตะวันตกของแอฟริกาเขตร้อน

ประโยชน์                             ปลูกเป็นไม้ประดับ เป็นไม้แปลก ที่มีปลายกลีบเป็นเส้นยาว

การขยายพันธุ์                     ปักชำ

 

 

Tags: , ,