อังกาบ  ชื่อวิทยาศาสตร์ Barleria cristata L. วงศ์ ACANTHACEAE

ชื่ออื่น ก้านชั่ง คันชั่ง Crested Phillippines violet

ไม้พุ่มสูง 1.5-2 เมตรใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉากรูปใบหอกแคบ กว้าง 1.5-2.5 ซม. ยาว 5.5-7 ซม. ปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบดอกเดี่ยว ออกที่ซอกใบดอกสีขาว ฟ้า ชมพู หรือสีสลับระหว่างขาวกับฟ้าหรือชมพูกลีบเลี้ยงแยก 4 กลีบ กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดแคบ ปลายฝายเล็กน้อย แยกเป็นสองปาก ปากบน 4 กลีบ ปากล่าง 1 กลีบเกสรเพศผู้ 2 อัน ติดบนหลอดกลีบดอก รังไข่เหนือวงกลีบผลแห้งแตก

ช่วงเวลาออกดอกเป็นช่วงๆ ตลอดทั้งปี

การกระจายพันธุ์ ภูฏาน เนปาล ปากีสถาน อินเดีย ศรีลังกา จีน พม่า ไทย กัมพูชา ลาว เวียตนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์

ประโยชน์พืชสมุนไพรและไม้ประดับ

สรรพคุณราก ขับปัสสาวะ ฟอกโลหิตประจำเดือน แก้ปวดเมื่อยบั้นเอว

บริเวณที่ปลูก สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ

การขยายพันธุ์ปักชำกิ่ง เพาะเมล็ดสามารถปลูกบริเวณที่มีแสงแดดจัดหรือมีร่มเงาบ้าง

DSC_0425-1P1710010-1P1710002-1

 

Tags: