มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ได้จัดทำหนังสือพรรณไม้ในสวนหลวง ร.๙ เล่ม 3 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554 และ 24 ปี สวนหลวง ร.๙  มีจำหน่ายที่ร้านหนังสือทั่วไป ราคาเล่มละ 500 บาท

 

Tags: