สวนหลวง ร.๙ เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสพอุทกภัยทุกท่าน