พิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ สวนหลวง ร.๙

สวนหลวง ร.๙ ได้รับมอบหมายให้จัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ ประดับตกแต่งอย่างสมพระเกียรติ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าหอรัชมงคล ทั้งนี้ พิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีขั้นตอนและรูปแบบเดียวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยพิธีถวายดอกไม้จันทน์จะมีการปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้

– เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เริ่มพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๑

– เวลา ๑๖.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. หยุดให้ประชาชนถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อเฝ้าทูลละอองธุลี
พระบาท รับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

และร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

– เวลา ๑๘.๓๐- ๒๒.๐๐ น.เปิดให้ประชาชนเข้าถวายดอกไม้จันทน์ ช่วงที่ ๒
-เวลา ๒๒.๐๐ น. หลังจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จพระราชดำเนินขึ้นบนพระเมรุมาศ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง)
-ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเริ่มนำดอกไม้จันทน์เข้าเผา ณ จิตกาธาน วันทุ่งเศรษฐี

 

 

 

Tags:

 
 

About the author

More posts by

 

2 Comments

 • กิตติ

  พยายามโทรติดต่อ 02-328-1385 เพื่อที่จะสอบถามเรื่องพิธีถวายดอกไม้จันทร์ แต่ไม่มีผู้ใดรับสาย เริ่มโทรตั้งแต่ 9.00 น

   
  • Suanluang Webmaster

   เรียน ท่านที่สอบถาม
   พอดีอาทิตย์ที่แล้วระบบคู่สายโทรศัพท์มีปัญหา ขณะนี้แก้ไขแล้วสามารถติดต่อได้ที่ 02-3281385-86 และ 02-3281392
   ขอบคุณที่มาใช้บริการสวนหลวง ร.๙

    
 

 

Add a comment

required

required

optional