สวนหลวง ร.๙ ร่วมใจถวายพระพรเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๘

 

1P1730052

1P1730069

1P1730149

1P1730054

 

Tags: