สวนหลวง ร.๙ จัดกิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2559 เชิญชมปทุมมาบานสะพรั่งในสวน รวมทั้งชมสวนสับปะรดสีนานาพันธุ์ ช่วงเช้าเชิญร่วมทำบุญตักบาตร ช่วงบ่ายรับแจกพรรณไม้ มะลิและสมุนไพรนานาชนิด patumma1

ข่าวประชาสัมพันธ์ สวนหลวง ร.๙

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙  สวนหลวง ร.๙ ได้ดำเนินการจัดสวนบริเวณหน้าประติมากรรม   “บรมราชินีนาถบุปผาลัย” และบริเวณหน้าสวนรมณีย์เป็นการพิเศษ โดยได้จัดให้มีดอกปทุมมา สับปะรดสี และไม้ดอกอื่นๆ อย่างสวยงามและอลังการ เพื่อให้ประชาชนได้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและได้จัดกิจกรรมพิเศษเพิ่มเติม ตามรายละเอียดด้านล่างนี้

ช่วงเช้า บริเวณหน้าอาคารถกลพระเกียรติ

เวลา ๐๗.๐๐ น. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๑๙ รูป

ช่วงบ่าย บริเวณสวนรมณีย์

เวลา ๑๓.๐๐ น. เริ่มแจกต้นไม้ให้กับประชาชนทั่วไป เช่น ต้นมะลิ ต้มไม้สมุนไพรต่างๆ รวมทั้งมีบริการเครื่องดื่มสำหรับผู้มาชมสวน

เวลา ๑๔.๐๐ น. การแสดงดนตรีในสวน โดยวงดนตรีของกรุงเทพมหานคร

เวลา ๑๙.๐๐ น. การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ สวนหลวง ร.๙ เชิญชวนให้ประชาชนมาเที่ยวชมสวนโดยไม่เก็บค่าผ่านประตู และค่ารถบริการชมสวน

 

Tags: ,