ภายในสวนหลวง ร.๙ ยังกำหนดแผนผังให้มีสวนนานาชาติ สอดแทรกอยู่ด้วย 7 ชาติ ได้แก่

                สวนจีน สวนญี่ปุ่น เป็นสวนของโลกภาคตะวันออก

                สวนต่าง ๆ ของชาติในทวีปยุโรป คือสวนอังกฤษ สวนฝรั่งเศส สวนอิตาลี สวนสเปนเป็นสวนของโลกภาคตะวันตก

                สวนอเมริกัน มีลักษณะเป็นสวนชนิดใหม่

                สวนนานาชาติสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของ 7 ประเทศดังกล่าว ซึ่งสามารถเป็นที่ค้นคว้า หาความรู้ทางด้านความสวยงาม ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการด้านการจัดสวนและภูมิทัศน์ของแต่ละประเทศได้เป็นอย่างดี

                ความร่วมมืออย่างดีของมิตรประเทศ 7 ชาติ ที่ได้สนับสนุนให้มีสวนสัญลักษณ์น้อยๆ รวมอยู่ในสวนหลวง ร.๙ เป็นที่ภาคภูมิใจของคนไทย    เพิ่มความสำคัญให้ผู้ไปเที่ยวชมได้รับความรู้ ความสุขสบายใจกายจากการหายใจอากาศบริสุทธิ์        ในพื้นที่กว้าง 500 ไร่ ได้รับความรู้ทางพฤกษศาสตร์ และปลูกฝังทัศนะคติในการอนุรักษ์ธรรมชาติแก่ผู้สนใจ    เป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ด้านกีฬากลางแจ้ง     อันจะเป็นประโยชน์แก่เยาวชนของชาติ      ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งของสวนหลวง ร.๙ จึงได้รับความสนับสนุนในการพัฒนาครั้งนี้เป็นอย่างดีจากนานาอารยะประเทศ

                สวนจีน สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของรัฐบาลแห่งสาธารณประชาชนจีน ถือเป็นของขวัญถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 60 พรรษา ใช้เวลาสร้างประมาณ 8 เดือน มีวิศวกรและช่างเทคนิคราว 40 คนมาดำเนินการ

                สวนญี่ปุ่น สร้างภายใต้โครงการความร่วมมือทางเทคนิคของโคลอมโบ แพลน รัฐบาลญี่ปุ่นส่งภูมิสถาปัตย์ชาวญี่ปุ่น 3 คน มารับผิดชอบด้านการออกแบบและคุมการก่อสร้าง

                สวนฝรั่งเศส สร้างด้วยความร่วมมือของประธานสมาคมฝรั่งเศส และนานาสมาคมฝรั่งเศสในไทย รวมทั้งเอกอัครราชทูต ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรมช่วยหาเงินบริจาค ทางสถานทูตส่งสถาปนิกมาออกแบบและดำเนินการสร้าง

                สวนสเปน สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือจากรัฐบาลสเปนผ่านสถานเอกอัครราชทูตสมัยนั้น

                สวนอังกฤษ สร้างสำเร็จด้วยความร่วมมือจากสมาคมนักเรียนเก่าในประเทศไทย

                สวนอิตาลี เอกอัครราชทูตอิตาลีสมัยนั้น ได้ขอความร่วมมือไปยังเทศมนตรีเมืองฟลอเรนซ์ และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี รองนายกเทศมนตรีเมืองฟลอเรนซ์นำทีมสถาปนิกพร้อมช่างทำสวน 5 คน มาจัดสร้างสวนแบบทุสคานี (Tuscany style) ซึ่งเป็นการจัดสวนที่มีชื่อเสียง

            Geodesic Dome  เป็นอาคารรูปโดม ที่สร้างขึ้นด้วยความร่วมมือของสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันประจำประเทศไทย และนักธุรกิจชาวอเมริกันหลายคน ส่วนประกอบสำคัญในอาคารคือสวนกระบองเพชร

 

Tags: , , , , , , , ,