สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2558  med plant garden20-5-2015

เวลา 17.45 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงพลับพลาพิธี บริเวนสวนสมุนไพร ทรงเปิดสวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสวนและซุ้มนิทรรศการพืชสมุนไพรจากหน่วยงานและองค์กรต่างๆ 

med plant garden20-5-2015-2

 

Tags: ,