สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงปลูกต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ณ สวนสมุนไพรเฉลิมพระเกียรติ สวนหลวง ร.๙ วันที่ 20 พฤษภาคม 2558

พระเจ้า

พระเจ้าห้าพระองค์

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracontomelon dao (Blanco) Merr. & Rolfe วงศ์ ANACARDIACEAE

ชื่ออื่น สะกวน แสนตาล้อม

ลักษณะพฤกษศาสตร์ ไม้ต้นผลัดใบ สูง ได้ถึง 43(55) ม.ใบประกอบขนนกปลายคี่ รูปขอนขนานแกมรูปรี รูปขอบขนาน รูปขอบขนานแกมรูปรีถึงรูปใบหอก กว้าง 2.25-7(-10.5) ซม. ยาว 4.5-20(-27) ซม.โคนใบกลมเบี้ยว ปลายใบเรียวแหลม พบบ้างที่เป็นรูปยาวคล้ายหาง ดอกช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 50 ซม. มีขน เกือบเกลี้ยง กิ่งยาวได้ถึง 37.5 ซม.ใบประดับย่อยรูปไข่ ดอกย่อยสีขาวถึงขาวแกมเขียว วงกลีบดอกมีขนประปรายทั้งสองด้าน ผิวเกือบเกลี้ยง กลีบดอกรูปใบหอกกลับ พบบ้างที่เป็นรูปใบหอกแกมรูปรี กว้าง 1.5-2 มม. ยาว 7-10 มม. ผลเมล็ดเดียวแข็ง รูปทรงกลม ขนาด 1.75-2.5(-3.5) ซม. เมล็ดรูปกรวย

ช่วงเวลาออกดอก เดือนมิถุนายน-ตุลาคม

การกระจายพันธุ์ หมู่เกาะปาปัว อังกฤษ นิวบริเตน และประเทศไทยพบในภาคใต้

ประโยชน์ พืชสมุนไพร สรรพคุณ แก่น ผสมเมล็ดหมาก ต้มน้ำดื่ม รักษาอาการตับโต

การขยายพันธุ์ เพาะเมล็ด

DSC_0050ย่อ DSC_0281-ย่อ พระเจ้า-ผล ภาพที่5ย่อ

 

Tags: