เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ มีพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

มูลนิธิสวนหลวง ร. ๙ ได้จัดงาน "วันรวมใจปลูกต้นปาล์มงาช้าง" วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ ถวายเพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสนี้

1dsc_6917 1dsc_6924

img_0619-1img_0646-1 img_0648-1 1dsc_6919 img_0652-1 img_0576-1

 

Tags: